World of Hi-Fi – Danmarks største Hi-Fi arkiv

09-09-2003 (main anlæg)

09-09-2003 main anlæg

Billed: 001

09-09-2003 main anlæg

Billed: 002

Beskrivelse vil komme