World of Hi-Fi – Danmarks største Hi-Fi arkiv

02-10-2014 (main anlæg)

02-10-2014 main anlæg

Billed: 001

02-10-2014 main anlæg

Billed: 002

Beskrivelse vil komme